การออกกําลังกายสําหรับคนเลือดกรุ๊ปโอ

Image result for การออกกำลังกาย

 

เนื่องจากมีบรรพบุรุษเป็นนักล่าสัตว์ คนเลือดกรุปโอจึงเป็น คนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรง มีพละกําลังมาก มีความเป็นนักกีฬาสูง และ ชอบการออกกําลังกาย แต่อย่างไรก็ตาม คนเลือดกรุปโอจะมี สุขภาพดีไปไม่ได้เลย ไม่ว่าพวกเขาจะเคร่งครัดกับสิ่งที่พวกเขากิน มากสักเพียงใด หากพวกเขาไม่มีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ ร่างกาย แม้ว่าระบบการย่อยอาหารของคนเลือดกรุปโอจะเหมาะกับ การกินอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ แต่อาหารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโทษ ต่อร่างกายได้ หากคนเลือดกรุปโอไม่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ

จึงเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับกรุปเลือด ที่ใช้แรง ปานกลางจนถึงมาก เช่น ขี่จักรยานเดินขึ้นลงบันได เต้นแอโรบิก เต้นรํา ว่ายน้ํา วิ่ง กระโดดเชือก ตีเทนนิส หัตถโยคะ ยกน้ําหนัก เดินเร็ว หรือ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น และทําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน ครั้ง ละประมาณ 30-45 นาที

การออกกําลังกายที่มีการออกแรงปานกลางจนถึงมากเป็น ประจํา จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และช่วยลดน้ําหนักส่วนเกินที่เกิด จากการกินอาหารที่ผิดส่วนลงไปได้ อย่างไรก็ตาม การออกกําลัง กายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโทษหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคน เลือดกรุปโอมากเท่าที่ควรหากนํามาปฏิบัติอย่างผิดๆ

การเตรียมตัวก่อนออกกําลังกาย สําหรับคนเลือดกรุปโอ

 

ก่อนออกกําลังกายทุกครั้งควรอบอุ่นร่างกายเพื่อเป็นการ เตรียมพร้อม ซึ่งวิธีการเตรียมความพร้อมดังกล่าวอาจเป็นการวิ่ง เหยาะๆ หรือเดิน จะทําให้เลือดไหลเวียนไปตามส่วนต่างๆ ของ ร่างกายอย่างทั่วถึงและมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อม สําหรับการออกกําลังกายอีกด้วย และควรใช้เวลาในการอบอุ่น ร่างกายประมาณ 5-10 นาที

หลังจากนั้นให้ทําท่ากายบริหารต่างๆ ให้ทั่วทุกส่วนของ ร่างกายเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสาย เช่น บริหารคอ ไหล่ เอว โดยใช้ เวลาประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นออกกําลังกายในแบบที่ เหมาะสมกับกรุปเลือดและสภาพร่างกายต่อไป

อย่างไรก็ตาม สําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายหรือไม่คุ้นเคย กับการออกกําลังกาย อาจเริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายแบบเบาๆ ที่ไม่ต้องใช้แรงมาก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่น การเดินขึ้นลงบันได หรือการขี่จักรยาน โดยใช้เวลาในการออกกําลังกายประมาณ 30 นาที

หากพบว่าร่างกายเริ่มคุ้นเคยกับการออกกําลังกายแล้ว ให้ เพิ่มระยะเวลาในการออกกําลังกายหรือเปลี่ยนไปออกกําลังกายใน แบบที่ต้องใช้แรงมากขึ้น เมื่อออกกําลังกายเรียบร้อยแล้ว ไม่ควร

หยุดทันที แต่ควรทําให้ร่างกายเย็นลงด้วยการเดินช้าๆ เพื่อให้ ร่างกายได้ปรับสภาพ โดยใช้เวลาในการเดินประมาณ 10 นาที ใน สัปดาห์หนึ่งๆ ควรออกกําลังกาย 3-4 วัน วันละ 20-30 นาที่เป็น อย่างน้อย

 

จัดทำโดย
แทงบอล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *