ปูพื้นประวัติศาสตร์ฮ่องกง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพเมืองเก่าฮ่องกง

ฮ่องกง เป็นภาษากวางตุ้ง มาจากภาษาจีนกลางว่า “เซี่ยงก่าง” แปลว่า ท่าเรือหอม เพราะเคยเป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่ง ขายเป็นสินค้าออก โดยต้องมาขนถ่ายสินค้ากันที่ท่าเรือน้ำลึกทาง ตอนใต้สุดของจีน

หลังจากสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษ ครั้งที่ 1 เกาะฮ่องกง ตกเป็นของอังกฤษตามสนธิสัญญานานกิง (Treaty of Nanking) ในปี ค.ศ. 1842 ต่อมาในปี 2403 หลังจากสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 แหลมเกาลูนก็ตกเป็นของอังกฤษตามอนุสัญญากรุงปักกิ่ง (Beijing Convention) และภายหลังจีนแพ้สงครามญี่ปุ่น ในปี 1895 ประเทศ ในแถบยุโรปพยายามแผ่อำนาจเข้ามาในจีน อังกฤษเห็นความจำเป็น ที่จะต้องปกป้องฮ่องกงและดินแดนรอบๆ

จึงทำสัญญาเช่าเขตนิวเทอร์ ริทอรี่ส์จากจีน เมื่อปี 1898 เป็นเวลา 99 ปี โดยดินแดนดังกล่าว ประกอบด้วยพื้นที่เหนือแหลมเกาลูนไปจรดแม่น้ำเสินเจิ้น และเกาะ ต่างๆ อีก 235 เกาะ หลังจากนั้นในเดือนกันยายน 1972 จีนและ อังกฤษเริ่มเจรจากันถึงอนาคตของฮ่องกง ภายหลังการโอนอธิปไตย เหนือฮ่องกงจากอังกฤษไปสู่จีน ในปี ค.ศ. 1997 และในเดือนธันวาคม ปี 1984 จีนกับอังกฤษก็ได้ออกแถลงการณ์ร่วม (Sino-British Joint Declaration) ว่าด้วยการส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 1997 เพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางบริหารฮ่องกงหลังจากนั้น

ดังนั้น หลังจากอังกฤษปกครองจีนมายาวนานถึง 99 ปี ปัจจุบันฮ่องกงได้กลับคืนมาอยู่ในฐานะ “เขตปกครองพิเศษ” หรือ Special Administrative Region (SAR) ของจีน และจะอยู่ในความ ควบคุมดูแลของจีนภายใน 50 ปีเท่านั้น โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว จีนได้ร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้รัฐบาลปักกิ่งรับผิดชอบเฉพาะด้าน กิจการต่างประเทศ การทหาร และความมั่นคงของฮ่องกง ส่วนการ บริหารยังคงให้อิสระแก่ฮ่องกงเหมือนเดิม เรียกว่า เป็นนโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ

 

การปกครอง

ภายใต้นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ได้ระบุไว้ใน Basic Law อันเป็นกฎหมายแม่บทหรือรัฐธรรมนูญในการปกครองฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1997 ยืนยันเช่นเดียวกันกับใน Sino-British Joint Declaration คือให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองในระดับ สูง (High Degree of Autonomy) และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ กับประเทศอื่นๆ เป็นเขตศุลกากรอิสระ (Separate Customs Area) และยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศต่อไป ยกเว้น ด้านกิจการต่างประเทศ และการป้องกันประเทศที่รัฐบาลจีนจะเป็น ผู้กำหนด โดยระบบการเมืองการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ

Sponsored
ยูฟ่าเบท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *